Pensioenrecht

Het pensioen staat steeds meer in de belangstelling, maar blijft voor veel particulieren een zorg voor later.

Zodra “later” dichterbij komt, krijgt het pensioen vaak meer aandacht.

Voor de pensioendatum, maar ook daarna kunnen er allerlei problemen ontstaan, of zichtbaar worden.

 

Voor werkgever geldt ook: het pensioenrecht is een zeer dynamisch rechtsgebied, wat voortdurend in beweging is. De wet- en regelgeving rond pensioen is omvangrijk en ingewikkeld.

De komende jaren zal het belang van pensioen alleen maar toenemen en ook sterk van karakter veranderen.

Het aanpassen van pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer zal in veel situaties onvermijdelijk zijn, met alle gevolgen van dien voor beide partijen.

Ludwig Alexander Advocatuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet en gebruikt deze kennis om particulieren, werkgevers en pensioenuitvoerders bij te staan in hun beleid en beslissingen over pensioen.

 

Voor particulieren en werknemers kan de advocaat adviseren over:

  • welke rechten kan een (oud) werknemer ontlenen aan een pensioenregeling en aan de gegeven informatie  over de pensioenregeling;

  • de rechten die nabestaanden kunnen ontlenen aan een pensioenregeling en aan de gegeven informatie over die pensioenregeling;

  • pensioenproblematiek rond echtscheidingen en boedelverdelingen;

  • uitbrengen van second opinions rond eerder uitgebrachte adviezen met betrekking tot de haalbaarheid van een pensioenkwestie.

 

Voor werkgevers kan de advocaat adviseren over:

  • verplichte aansluiting bij een pensioenfonds en vrijstelling daarvan; het verrichten van werkingssfeer onderzoeken, het aanvragen van vrijstelling

  • wijzigen en harmoniseren van pensioenregelingen; Hoe kunt u een harmonisatie of wijziging van de pensioenregeling bewerkstelligen? En het in kaart brengen van de mogelijke risico’s daar bij.