top of page

Arbeidsrecht

Met de invoering van de WWZ is het landschap in het arbeidsrecht gaan verschuiven. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en een constante factor geworden binnen dit rechtsgebied. Actuele, specialistische kennis is van cruciaal belang om werknemers en werkgever te kunnen adviseren en bij te staan.

 

Ludwig Alexander Advocatuur beschikt over deze actuele kennis en kan zowel werkgevers als werknemers adviseren over de meest uiteenlopende facetten van het arbeidsrecht zoals:

 

  • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;

  • individueel ontslag;

  • het opstellen en interpreteren van bijzondere bedingen als het non-concurrentiebeding, relatiebeding en het anti-ronselbeding;

  • overgang van onderneming;

  • afvloeiingsregelingen en beëindigingsovereenkomsten;

  • transitievergoeding en billijke vergoeding

bottom of page