top of page

Werkwijze

Intake

Opdrachtbevestiging

Tijdens het intakegesprek breng ik uw zaak in kaart en stellen we vast wat uw wensen zijn.  

Voorts zal de haalbaarheid van uw wensen beoordeeld worden. Wanneer nadere bestudering nodig is dan wordt dit met u besproken.

Bij het einde van het gesprek wordt een concrete afspraak gemaakt over de verdere behandeling van de zaak en de kosten verbonden aan deze behandeling.

Na het intakegesprek wordt u een opdrachtbevestiging toegezonden, waarin de afspraken worden vastgelegd.

De opdrachtbevestiging wordt door u zo spoedig mogelijk ondertekend teruggestuurd of afgegeven aan de advocaat.

Ludwig Alexander Advocatuur is een laagdrempelig kantoor. Dus dreigt er een juridisch conflict of wilt u juridisch advies hoe dit conflict te vermijden?

Neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact op met het kantoor: 0638358216.

 

Indien gewenst wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek.

Dit zal vaak binnen een week mogelijk zijn; bij spoed kunt u zo mogelijk nog dezelfde dag terecht.

 

Als u bij het eerste gesprek tot de conclusie komt dat u niet met de zaak of niet met ons door wilt gaan, worden u geen kosten in rekening gebracht.

Communicatie

Ludwig Alexander Advocatuur is een modern kantoor. Uw dossier is wordt digitaal (beveiligd) opgeslagen in het kantoorsysteem. Uw originelen ontvangt u na digitalisering retour.

Contact zal bij voorkeur per mail plaatsvinden. E-mails worden beveiligd verzonden.

Communicatie met uw advocaat is echter wel maatwerk. Geeft u dan ook aan wat uw wensen zijn. Dan kan ik daar rekening mee houden.

Heeft u onoverkomelijke bezwaren tegen een louter digitaal dossier, dan is het mogelijk om tevens een papieren dossier aan te houden.

 

Regelmatig hou ik u op de hoogte van ontwikkelingen in uw zaak. Waar nodig wordt met u overlegd.

Heeft u eerder vragen, of wilt u liever telefonisch contact dan is het kantoor elke werkdag van tenminste 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Als ik niet beschikbaar ben, kunt u een boodschap achterlaten bij de telefoniste, die per e-mail direct de boodschap

aan mij doorgeeft. Zodra ik in de gelegenheid ben wordt u, indien gewenst teruggebeld.

Kosten

De intake is kosteloos als u na deze eerste kennismaking besluit dat u voor mij kiest.

 

Gefinancierde rechtsbijstand.

Binnen het kantoor worden er geen zaken op basis van een toevoeging behandeld.

Tarief en vaste prijsafspraken

De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van mijn uurtarief of op voorhand gemaakte prijsafspraken.

Deze prijsafspraken kunnen variëren en zijn mede afhankelijk van het soort zaak, de aard en de omvang

van de te verwachten werkzaamheden in uw zaak.

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd, waarvan de hoogte afhankelijk

is van de te verwachten werkzaamheden.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. U moet hierbij denken aan de kosten van uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten, verzendkosten, reiskosten, eventuele kosten van externe deskundigen etc.

Verschotten worden direct bij u in rekening gebracht en moeten vooraf worden betaald.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Ludwig Alexander Advocatuur zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Deze vindt u hier.

Klachtenregeling

Ik hecht grote waarde aan de tevredenheid van mijn cliënten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

bottom of page