Privacyrecht

Privacyrecht is een rechtsgebied dat veel in beweging is. Niet in de laatste plaats , omdat we steeds meer belang hechten aan onze privacy.

De bescherming van persoonsgegevens valt niet te onderschatten, waarbij het van belang is voor organisaties binnen welke grenzen zij mogen opereren.

 

Op dit moment adviseer ik voornamelijk op het snijvlak van privacy en arbeidsrecht.

 

Ik kan ondernemers behulpzaam zijn met het opstellen van privacybeleid, datalekregisters, procedures voor het melden van datalekken, verwerkingsregisters en de inventarisatie van verwerkingen, maar ook het opstellen van privacy statements en cookieverklaringen.

Aan het vergroten van de privacy awareness onder medewerkers kan ik  een goede bijdrage leveren.

Er is nog genoeg te doen en ik steek graag de helpende hand toe.