top of page

Privacyrecht

De verwerking van persoonsgegevens vindt praktisch binnen iedere onderneming plaats. Persoonsgegevens van personeel, klanten en ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe software en producten.

Gegevensbescherming is cruciaal in een moderne digitale samenleving.

De bescherming van persoonsgegevens valt niet te onderschatten, waarbij het van belang is voor organisaties binnen welke grenzen zij mogen opereren.

 

Ik ben ondernemers behulpzaam zijn met het opstellen van privacybeleid, datalekregisters, procedures voor het melden van datalekken, begeleiding DPIA's, verwerkingsregisters en de inventarisatie van verwerkingen, maar ook het opstellen van privacy statements en cookieverklaringen.

Ook voer ik AVG compliance checks uit, zodat u zeker weet dat uw organisatie persoonsgegevens verwerkt binnen de kaders van de AVG en ben ik inzetbaar als externe privacy officer (functionaris gegevensbescherming).

Wilt u de privacy awareness binnen uw onderneming vergroten? Daar kan mijn kantoor een goede bijdrage aan leveren.

Er is nog genoeg te doen en ik steek graag de helpende hand toe.

bottom of page